Vi har utført oppdrag som bygging av barnehager, skoler, restaurering av blokker nybygg, hytter og hus.

 

Malmveien 6 A, B, C og D: 4 Eneboliger

Malmveien 8 A B og C: 3 Eneboliger

Svensedammen barnehage: Nybygg